Datuen azken eguneraketa

Ordutegien informazio eguneratuena izateko lan egiten dugu. Ondorengo taulan operadore bakoitzaren ordutegiak gure datu basean azken aldiz noiz eguneratu ditugun azaltzen da:

Operadorea Azken eguneraketa data
Álavabus 2023-02-12
Autobuses La Union S.A. 2022-09-26
Bizkaibus 2023-03-18
dBUS 2023-03-18
Euskotren 2023-03-19
La Burundesa S.A. 2022-09-26
Lurraldebus AUIF 2023-03-18
Lurraldebus Ekialdebus 2023-03-18
Lurraldebus Euskotren 2023-03-18
Lurraldebus Goierrialdea 2023-03-05
Lurraldebus La Guipuzcoana 2023-03-18
Lurraldebus Pesa 2023-03-05
Lurraldebus TBH 2023-03-18
Lurraldebus Tolosaldea 2023-03-18
Metro Bilbao 2023-03-19
RENFE Cercanías 2023-01-28
RENFE Operadora 2023-03-19
Tuvisa 2023-03-18
Txik Txak Nord 2023-03-18
Txik Txak Sud 2023-03-18