Iruña Etorbidea, Amaroz

Date: 2023-09-21
 • TO03

Departures

 1. TO03 Tolosa 06:49
 2. TO03 Tolosa 07:34
 3. TO03 Tolosa 08:34
 4. TO03 Tolosa 09:34
 5. TO03 Tolosa 11:04
 6. TO03 Tolosa 13:49
 7. TO03 Tolosa 15:14
 8. TO03 Tolosa 16:14
 9. TO03 Tolosa 17:14
 10. TO03 Tolosa 19:24
 11. TO03 Tolosa 20:49
 12. TO03 Tolosa 21:34