Oriamendi Pasealekua - Pakea

 • BU11

Next departures

 1. BU11 Donostia   06:45
 2. BU11 Donostia   07:25
 3. BU11 Donostia   07:45
 4. BU11 Donostia   08:05
 5. BU11 Donostia   08:25
 6. BU11 Donostia   08:45
 7. BU11 Donostia   09:05
 8. BU11 Donostia   09:25

Last departures

 1. BU11 Donostia   19:45
 2. BU11 Donostia   20:05
 3. BU11 Donostia   20:25
 4. BU11 Donostia   20:45
 5. BU11 Donostia   21:05
 6. BU11 Donostia   21:25
 7. BU11 Donostia   21:45
 8. BU11 Donostia   22:45

Address

Oriamendi Pasealekua 60

20009 San Sebastián (Gipuzkoa)

Search for another stop

Fix data