Anoeta

 • All
 • E2
 • E5

Next departures

 1. E2 Donostia - Amara   05:37
 2. E2 Lasarte - Oria   05:52
 3. E5 Altza - Donostia   05:55
 4. E5 Donostia - Amara   05:59
 5. E2 Irun - Colon   06:03
 6. E2 Lasarte - Oria   06:07
 7. E5 Altza - Donostia   06:10
 8. E5 Donostia - Amara   06:14
 1. E2 Donostia - Amara   05:37
 2. E2 Lasarte - Oria   05:52
 3. E2 Irun - Colon   06:03
 4. E2 Lasarte - Oria   06:07
 5. E2 Hendaia   06:18
 6. E2 Lasarte - Oria   06:22
 7. E2 Irun - Colon   06:33
 8. E2 Lasarte - Oria   06:37
 1. E5 Altza - Donostia   05:55
 2. E5 Donostia - Amara   05:59
 3. E5 Altza - Donostia   06:10
 4. E5 Donostia - Amara   06:14
 5. E5 Altza - Donostia   06:25
 6. E5 Donostia - Amara   06:29
 7. E5 Altza - Donostia   06:40
 8. E5 Donostia - Amara   06:44

Last departures

 1. E5 Donostia - Amara   22:29
 2. E2 Oiartzun   22:33
 3. E2 Amara - Donostia   22:37
 4. E5 Altza - Donostia   22:40
 5. E5 Donostia - Amara   22:44
 6. E2 Hendaia   22:48
 7. E5 Altza - Donostia   22:55
 8. E2 Amara - Donostia   23:07
 1. E2 Donostia - Amara   21:52
 2. E2 Oiartzun   22:03
 3. E2 Lasarte - Oria   22:07
 4. E2 Hendaia   22:18
 5. E2 Oiartzun   22:33
 6. E2 Amara - Donostia   22:37
 7. E2 Hendaia   22:48
 8. E2 Amara - Donostia   23:07
 1. E5 Donostia - Amara   21:59
 2. E5 Altza - Donostia   22:10
 3. E5 Donostia - Amara   22:14
 4. E5 Altza - Donostia   22:25
 5. E5 Donostia - Amara   22:29
 6. E5 Altza - Donostia   22:40
 7. E5 Donostia - Amara   22:44
 8. E5 Altza - Donostia   22:55

Address

Anoeta Pasalekua 1

20014 Donostia (Gipuzkoa)

Search for another stop

Fix data