San Frantzisko Ibilbidea 1- Eliza

 • All
 • TO07
 • TO05
 • TO01
 • TO06
 • TO20E
 • TO21E
 • TO47G
 • TO41G

Next departures

 1. TO01 Abaltzisketa   06:40
 2. TO06 Apatta Erreka   07:25
 3. TO20E Tolosa   07:34
 4. TO21E Tolosa   07:35
 5. TO21E Tolosa   07:40
 6. TO01 Abaltzisketa   07:48
 7. TO06 Apatta Erreka   08:05
 8. TO06 Apatta Erreka   08:25
 1. TO07 Tolosa   08:53
 2. TO07 Tolosa   09:59
 3. TO07 Tolosa   10:59
 4. TO07 Tolosa   12:49
 5. TO07 Tolosa   13:54
 6. TO07 Tolosa   15:19
 7. TO07 Tolosa   16:29
 8. TO07 Tolosa   17:29
 1. TO05 Bidania-Goiatz   09:00
 2. TO05 Bidania-Goiatz   10:10
 3. TO05 Bidania-Goiatz   12:30
 4. TO05 Bidania-Goiatz   16:25
 5. TO05 Bidania-Goiatz   18:10
 6. TO05 Bidania-Goiatz   20:20
 1. TO01 Abaltzisketa   06:40
 2. TO01 Abaltzisketa   07:48
 3. TO01 Abaltzisketa   08:55
 4. TO01 Abaltzisketa   10:05
 5. TO01 Abaltzisketa   13:10
 6. TO01 Abaltzisketa   14:10
 7. TO01 Abaltzisketa   14:33
 8. TO01 Abaltzisketa   15:28
 1. TO06 Apatta Erreka   07:25
 2. TO06 Apatta Erreka   08:05
 3. TO06 Apatta Erreka   08:25
 4. TO06 Apatta Erreka   11:15
 5. TO06 Tolosa   11:37
 6. TO06 Apatta Erreka   13:20
 7. TO06 Tolosa   13:42
 8. TO06 Apatta Erreka   14:15
 1. TO20E Tolosa   07:34
 2. TO20E Tolosa   08:49
 3. TO20E Tolosa   10:09
 4. TO20E Tolosa   12:49
 5. TO20E Tolosa   15:09
 6. TO20E Tolosa   15:54
 7. TO20E Tolosa   17:24
 8. TO20E Tolosa   18:39
 1. TO21E Tolosa   07:35
 2. TO21E Tolosa   07:40
 3. TO21E Tolosa   08:55
 4. TO21E Tolosa   08:55
 5. TO21E Tolosa   14:00
 6. TO21E Tolosa   14:00
 7. TO21E Tolosa   15:00
 8. TO21E Tolosa   15:00

There are no more departures

There are no more departures

Last departures

 1. TO07 Tolosa   20:19
 2. TO05 Bidania-Goiatz   20:20
 3. TO01 Abaltzisketa   20:30
 4. TO21E Tolosa   20:45
 5. TO21E Tolosa   20:45
 6. TO07 Tolosa   21:29
 7. TO01 Abaltzisketa   21:30
 8. TO07 Tolosa   22:39
 1. TO07 Tolosa   15:19
 2. TO07 Tolosa   16:29
 3. TO07 Tolosa   17:29
 4. TO07 Tolosa   18:19
 5. TO07 Tolosa   19:19
 6. TO07 Tolosa   20:19
 7. TO07 Tolosa   21:29
 8. TO07 Tolosa   22:39
 1. TO05 Bidania-Goiatz   09:00
 2. TO05 Bidania-Goiatz   10:10
 3. TO05 Bidania-Goiatz   12:30
 4. TO05 Bidania-Goiatz   16:25
 5. TO05 Bidania-Goiatz   18:10
 6. TO05 Bidania-Goiatz   20:20
 1. TO01 Abaltzisketa   14:10
 2. TO01 Abaltzisketa   14:33
 3. TO01 Abaltzisketa   15:28
 4. TO01 Abaltzisketa   16:20
 5. TO01 Abaltzisketa   18:10
 6. TO01 Abaltzisketa   19:10
 7. TO01 Abaltzisketa   20:30
 8. TO01 Abaltzisketa   21:30
 1. TO06 Apatta Erreka   13:20
 2. TO06 Tolosa   13:42
 3. TO06 Apatta Erreka   14:15
 4. TO06 Tolosa   14:37
 5. TO06 Apatta Erreka   17:15
 6. TO06 Tolosa   17:37
 7. TO06 Apatta Erreka   18:30
 8. TO06 Tolosa   18:52
 1. TO20E Tolosa   08:49
 2. TO20E Tolosa   10:09
 3. TO20E Tolosa   12:49
 4. TO20E Tolosa   15:09
 5. TO20E Tolosa   15:54
 6. TO20E Tolosa   17:24
 7. TO20E Tolosa   18:39
 8. TO20E Tolosa   20:19
 1. TO21E Tolosa   15:00
 2. TO21E Tolosa   15:00
 3. TO21E Tolosa   17:05
 4. TO21E Tolosa   17:05
 5. TO21E Tolosa   19:05
 6. TO21E Tolosa   19:05
 7. TO21E Tolosa   20:45
 8. TO21E Tolosa   20:45

There are no more departures

There are no more departures

Address

()

Search for another stop

Fix data